DE WOLF KOMT WEROM

MINNERTSGA – Theatermakers Anne Bo Joostema & Anne Dronkers maken de voorstelling “DE WOLF KOMT WEROM” waarin we verder gaan waar het verhaal uit Peter en de Wolf is gestopt.

Clara en Peter hebben als kind de Wolf op het Wad gevangen gezet. Na 20 jaar gevangenschap is de Wolf, met de hulp van Mûs ontsnapt en zint hij op wraak. Clara is na het incident door haar ouders uit dat ‘gevaarlijke gebied’ gehaald en groeit op in de stad. 

Wanneer de Wolf terugkeert, richt hij zijn pijlen op Peter en alles wat hem lief is, namelijk het Waddengebied de mensen en alle dieren die er leven. In dat gebied worden bewoners geconfronteerd met verzilting, bodemdaling en vogels achter de zeedijk met Plastic Soup… De Wolf maakt het nog een stukje erger…

Peter staat machteloos.

Dierenvrienden schieten hem te hulp…

Met unieke LIVE-muziek van FANFARE CMV ORANJE (Première van arrangement Alma Muller van combi Peter en de Wolf en De Notenkraker) onder leiding van Bienze IJlstra. Prachtige POPPEN, MASKERS, DECOR en KOSTUUMS ontworpen door Anne Dronkers.

De TONEELGROEP

Met Jan Willem Hofstra, Anke Triemstra, Redmer van der Meer, Benjamin Baatje, Sietske Harkema, Jantiena de Haan en Brenda Kleefstra.

Tekst en regie Anne Bo Joostema. regie-assistent: Jan Feenstra.

Beeldend muziektheater, kom kijken en luisteren!